Onderzoekers

Hille Hoogland

Hille Hoogland is medisch antropologe en verricht als buitenpromovenda een onderzoek naar de leefwereld van voedselbankklanten in Amsterdam en een evaluatieonderzoek op basis van de Theory of Change methode naar de effecten van deelname aan de Op Eigen Kracht-training. Zij deed in 2006 antropologisch veldwerk voor haar Masterscriptie bij de Voedselbank Amsterdam over de beleving van voedseltekort en voedselhulp, “Voedselhulp in een land van overvloed”. Haar interesse gaat uit naar armoede in Nederland, voedselbanken, de leefwereld en copingmechanismen van voedselbankklanten.

Contact: hillehoogland.hh@gmail.com
Volg Hille via twitter

Mayke Kromhout

Mayke Kromhout is sociologe en heeft een onderzoek gedaan naar bestaansstrategieën van vrouwen in arme huishoudens in Paramaribo, Suriname en hier het proefschrift “Gedeelde smart is halve smart” over geschreven. Haar interesse gaat uit naar de mogelijkheden voor en de veerkracht van kwetsbare mensen. Zij heeft diverse onderzoeken verricht op het brede terrein van de sociale zekerheid, maar ook naar discriminatie, de positie van migrantenouderen en de leefsituatie van ongedocumenteerden. Samen met Lia van Doorn deed zij onderzoek naar voedselbankklanten.

Contact: maykekromhout@gmail.com en www.onderzoekaanzet.nl.
Volg Mayke via twitter.

Lia van Doorn

Lia van Doorn is sociologe en heeft onderzoek gedaan naar de leefwereld van daklozen met als resultaat het proefschrift “Een tijd op straat. Een volgstudie naar (ex-)daklozen in Utrecht (1993-2000).” Lia is nu Lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht. Basis van haar onderzoek is de ‘insider’s point of view’: haar doel is om de leefwereld en het perspectief van de doelgroep in beeld te brengen en na te gaan hoe we het hulp- en dienstverleningsaanbod daarop kunnen afstemmen. Daarbij richt zij zich vooral op mensen met een complexe problematiek: kwetsbare burgers met meerdere problemen tegelijk. Wat gaat er in hen om? Waarom vragen ze geen hulp? En welke oplossingen zien ze zelf voor de problemen in hun leven?

Contact en meer info: www.liavandoorn.nl.