Kennis

Kennis

Op deze pagina vindt u de resultaten van verschillende onderzoeken met betrekking tot voedselbanken uit binnen- en buitenland. Klik op de afbeeldingen om het betreffende onderzoek te openen.

477-1578-1-PB-1

Hoogland, H., & Berg, J., 2016. "Experiences of shame and psychological suffering by foodbank clients"


Foodbank clients experience psychological suffering and feelings of shame. These feelings of shame relate to the stigma attached to being a foodbank client and are reinforced by the way the foodbanks operate. Foodbank clients feel that they have a lack of choice, not only at the foodbank, but also in the wider context of the consumer society.

Hoogland, H., & Berg, J., 2015. "Motiveren van voedselbankklanten voor de Op Eigen Kracht-training"


Inzichten vanuit een deelstudie onder voedselbankklanten naar ervaring van problemen, emoties, beweegredenen en belemmeringen.

Neter, J. E., Dijkstra, S. C., Visser M. en Brouwer, I. A., 2014., "Food insecurity among Dutch food bank recipients: a cross-sectional study"


Judith Neter et al. verrichten onderzoek naar voedselonderzekerheid onder voedselbankklanten in Nederland. Op basis van demografische gegevens vonden zij subgroepen met een verhoogde kans op voedselonzekerheid.

Doorn, L., en Kromhout, M., 2013, "Voedselbanken in Utrecht, Deelnemers in beeld"


Een rapport naar aanleiding van onderzoek naar de voedselbanken in Utrecht. "Is een effectief armoedebeleid nog voorstelbaar zonder dit nieuwerwetse burgerinitiatief?". Voor een publicatie in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, klik hier.

Hoogland, H., en Berg, J., 2013, "Rapportage Op Eigen Kracht-training 2013"


De rapportage van het project "Op Eigen Kracht" met daarin de eerste bevindingen uit diverse onderzoeken naar de leefwereld van voedselbankklanten. Er wordt onder meer aandacht besteed aan de gevoelens die voedselbankklanten ervaren en hoe zij hiermee omgaan.